ตะกร้า

ไม่พบคอร์สในตะกร้า


ทั้งหมด: 0 บาท

สมาชิก

การใช้ so และ such

  • 24-10-2021

การใช้ So และ Such

โดยปกติ so และ such แปลว่า มาก
ใช้ในการเพิ่มระดับดีกรีของคำประเภท adjective, adverb และ noun

so + adjective หรือ adverb

-- ตัวอย่าง --

It's so hot today!
วันนี้ร้อนมาก
hot เป็น adjective

He looks so young in that outfit.
เขาดูเด็กมากในชุดนั้น
young เป็น adjective

They walk so slowly.
พวกเขาเดินช้ามาก
slowly เป็น adverb

so + much / many / little / few

-- ตัวอย่าง --

There are so many people in the room!
คนในห้องเยอะมากจริง 

I've had so little time to myself this week.
ฉันมีเวลาให้ตัวเองน้อยมากจริง  ในสัปดาห์นี้


such + a / an + adjective + noun ( เอกพจน์ )

-- ตัวอย่าง --

It's such a lovely dog.
มันเป็นหมาที่ช่างน่ารักจริง ๆ

It's 
such a hot day today!
วันนี้ช่างเป็นวันที่ร้อนจริง 

such  + adjective + noun ( เอกพจน์ )

-- ตัวอย่าง --

They’re such lovely hats.
หมวกพวกนี้ช่างน่ารักจริง
 ๆ


so / such .... that .... แปลว่า มากเสียจนกระทั่ง

-- ตัวอย่าง --

It was so cold that I could not take a shower.
มันหนาวมากเสียจนฉันไม่สามารถอาบน้ำได้

He is such a good friend that everyone loves him.
เขาเป็นเพื่อนที่ดีมากเสียจนทุกคนรักเขา

There's so much noise that I can't focus on my project!
มันมีเสียงรบกวนเยอะมากซะจนฉันไม่สามารถมีสมาธิกับโครงการของฉันได้
So do I ใช้อย่างไร?

นอกจาก so จะแปลว่า มาก ได้แล้ว
ยังสามารถใช้ในประโยคแบบ Short Answer ได้อีกด้วย

ความหมายคือ ...ก็ด้วยเหมือนกัน


โครงสร้างของ Short Answer คือ

So + helping verb + subject

ซึ่งจะใช้ helping verb อะไร ขึ้นอยู่กับประโยคสนทนาข้างหน้า

ถ้าคำกริยาในประโยคก่อนหน้าเป็น verb to be
helping verb ใน Short Answer ก็ต้องเป็น verb to be

-- ตัวอย่าง --

A : She
is a dancer. หล่อนเป็นนักเต้น
B : So
am I. ฉันก็ด้วยเหมือนกัน


ถ้าคำกริยาในประโยคก่อนหน้าเป็น verb ทั่วไป
เราต้องใช้ verb to do มาช่วยใน Short Answer

-- ตัวอย่าง --

A : I
love KFC. ฉันชอบเคเอฟซี
B : So
do I. ฉันก็ด้วยเหมือนกัน


เรื่องของ Short Answer ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อยู่บ้าง
ติดตามรอในบทความต่อ ๆ ไปนะคะ
ดูคอร์สเรียนออนไลน์
Facebook Page : เรียนเหอะ อยากสอน
✨เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน✨

โพสต์แนะนำ