ตะกร้า

ไม่พบคอร์สในตะกร้า


ทั้งหมด: 0 บาท

สมาชิก

other , another , the other , the others แตกต่างกันอย่างไร

  • 09-07-2021

👉 ดูคอร์สเรียนออนไลน์ 👈


⭐️ other , another , the other , the others ⭐️

วันนี้เราจะมาเรียนกลุ่มคำพวก other another ว่าแตกต่างกันยังไง
⭐️ other , others ⭐️

คำว่า other แปลว่า อื่น ๆ แบบไม่เฉพาะเจาะจง
ใช้ได้ 2 แบบ

other + คำนาม
ใช้เป็น determiner (คำนำหน้าคำนาม)
เช่น other people แปลว่า คนอื่น ๆ ทั่วไป

other เดี่ยว ๆ ไม่มีคำนามตาม
ในกรณีนี้ other เป็น pronoun (คำสรรพนาม)
อาจเป็น other หรือ others ก็ได้

วิธีเลือก other หรือ others
คือพิจารณาว่าคำนั้นเป็
เอกพจน์หรือพหูพจน์

หากใช้แทนคำนามเอกพจน์ เลือกใช้ other

หากใช้แทน
คำนามพหูพจน์ เลือกใช้ others

เช่น คำว่า other people สามารถใช้ others แทนได้

-- ตัวอย่าง --
"You should be nice to other people."
เธอควรทำดีกับคนอื่น ๆ นะ
"You should be nice to others."
เธอควรทำดีกับคนอื่น ๆ นะ
⭐️ the other , the others ⭐️

การเติม the ทำให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
the other และ the others จึงแปลว่า อันอื่นที่เหลือ

the other + คำนาม 
the other pen ปากกาด้ามอื่นที่เหลือ ( หนึ่งด้าม )
the other pens ปากกาด้ามอื่นที่เหลือ ( หลายด้าม )

the other เดี่ยว ๆ ไม่มีคำนามตาม
อาจเป็น the other หรือ the others
วิธีเลือกคือพิจารณาว่าอันอื่นที่เหลือนั้น เหลืออยู่กี่อัน

หากเหลืออยู่
หนึ่งอัน เลือกใช้ the other

หากเหลืออยู่หลายอัน เลือกใช้ the others

-- ตัวอย่าง --

"There are 4 pens." มีปากกาอยู่ 4 ด้าม
"Three are red." สามด้ามเป็นสีแดง

"The other pen is blue."
ด้ามอื่นที่เหลือเป็นสีน้ำเงิน ( เหลือแค่หนึ่งด้าม )
"The other is blue."
ด้ามอื่นที่เหลือเป็นสีน้ำเงิน 
( เหลือแค่หนึ่งด้าม )

"There are 4 pens." มีปากกาอยู่ 4 ด้าม
"One pen is red." ด้ามหนึ่งเป็นสีแดง

"The other pens are blue."
ด้ามอื่นที่เหลือเป็นสีน้ำเงิน ( เหลือหลายด้าม )
"The others are blue."
ด้ามอื่นที่เหลือเป็นสีน้ำเงิน ( เหลือหลายด้าม )
⭐️ another ⭐️

คำว่า another มีความหมายว่า อีกอันนึง
ซึ่งคำว่า "อีกอันนึง" มี 2 ความหมาย

อีกอันนึง ที่แปลว่าขอเพิ่มอีกอันนึง
"Would you like another cup of coffee?"
คุณต้องการกาแฟเพิ่มอีกแก้วนึงไหม

อีกอันนึง ที่แปลว่าไม่เอาอันนี้ ขออีกอันนึงแทน
"​Can we go to another restaurant?"
ไปกินอีกร้านนึงได้ไหม
⭐️ each other , one another ⭐️

each other และ one another แปลว่า กันและกัน
each other ใช้กับคน 2 คน
one another ใช้กับคนมากกว่า 2 คน

"We love each other." เรารักกันและกัน ( 2 คน )

"We love one another." เรารักกันและกัน ( มากกว่า 2 คน )
ดูคอร์สเรียนออนไลน์
Facebook Page : เรียนเหอะ อยากสอน
✨เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน✨

โพสต์แนะนำ