ตะกร้า

ไม่พบคอร์สในตะกร้า


ทั้งหมด: 0 บาท

สมาชิก

คอร์สสนทนา

❤️   คอร์สนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน

- คอร์สสำหรับคนไม่มีพื้นฐาน

สามารถนำไปใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน

- ไม่ต้องเรียนไวยากรณ์มากมาย เรียนเท่าที่ใช้จริง


❤️   สอนทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เบื้องต้น

การฟัง : ได้ฝึกฟังประโยคสนทนาสำเนียงเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน

การพูด : ได้หัดแต่งประโยคตามที่ต้องการจะสื่อสารได้

การเขียน : เข้าใจการสร้างประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

การอ่าน : อ่านเนื้อหาเข้าใจมากขึ้นจากการฝึกแปลประโยค


❤️   คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

- คนที่ไม่มีพื้นฐาน

- ต้องการที่จะนำไปใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน


❤️   1,900 บาท ได้อะไรบ้าง?

- เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

- มีเอกสารให้ดาวน์โหลด

- ไม่ต้องมีพื้นฐาน

- แต่งประโยคในชีวิตประจำวัน

- เรียนประโยคที่ใช้บ่อย

- ฝึกพูดฟังเบื้องต้น