ตะกร้า

ไม่พบคอร์สในตะกร้า


ทั้งหมด: 0 บาท

สมาชิก

คอร์สปรับพื้นฐาน

❤️   คอร์สปรับพื้นฐานและไวยากรณ์เบื้องต้น

- คอร์สสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน

- เน้นเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

- แต่งประโยคเป็นตั้งแต่ชั่วโมงแรก

- ไวยากรณ์ที่จำเป็นครบถ้วน

- มีระบบท่องศัพท์ที่ออกแบบพิเศษเพื่อให้จำศัพท์ได้เร็วและไม่น่าเบื่อ 


❤️   สอนทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เบื้องต้น

- การเขียน : เข้าใจการสร้างประโยค เริ่มจากประโยคง่าย ๆ ไปจนถึงประโยคที่ซับซ้อนขึ้น

- การอ่าน : อ่านบทความต่าง ๆ ได้เข้าใจมากขึ้น จากการนำประโยคมาเรียบเรียงเป็นบทความและระบบท่องศัพท์ที่มีให้

- การพูด : ได้คำศัพท์มากกว่า 1,500 คำ ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ทำให้สื่อสารพื้นฐานภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

- การฟัง : เรียนรู้การออกเสียงคำศัพท์จาก "เจ้าของภาษาชาวอเมริกัน" จากเครื่องมือช่วยท่องศัพท์ที่ให้ไปพร้อมกับคอร์สนี้ด้วย


❤️   คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

- คนที่มีพื้นฐานน้อย อยากปรับพื้นฐาน

- แค่รู้ศัพท์พื้นฐาน เช่น dog , cat , love ก็เรียนได้

- ไม่จำเป็นต้องรู้ศัพท์เยอะมาก่อน เพราะในคอร์สจะมีให้ท่องศัพท์ที่จำเป็นอยู่แล้ว


❤️   2,590 บาท ได้อะไรบ้าง?

- เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

- มีเอกสารให้ดาวน์โหลด

- ไวยากรณ์ที่จำเป็นครบถ้วน

- เรียนรู้โครงสร้างประโยค

- อธิบายเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

- คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน

- จ่ายรอบเดียว เรียนไม่จำกัดชั่วโมง

- แถมชุดท่องศัพท์ในชีวิตประจำวัน 1,500 คำ